SOLČAVSKOZANIMIVOSTIDOŽIVETJATURISTIČNA PONUDBA
NARAVAGORSKI LESLOKALNI IZDELKI
 • Decembrske prireditve in aktivnosti 2017

  Decembrske prireditve in aktivnosti 2017

  02.12.2017

  Vabimo vas na dogodke v mesecu decembru na Solčavsko in Luče

  več...
 • Miklavževanje in Adventni večeri 2017 na Solčavskem

  Miklavževanje in Adventni večeri 2017 na Solčavskem

  02.12.2017

  Vabimo vas, da nas obiščete v prazničnih dneh

  več...
Informacije
Kako do nas
Turistični prevozi
Spletne strani Solčavskega
Prireditve
Galerija
Video
Partnerji
Vreme


Ponedeljek
5 °C / 8 °C
Torek
4 °C / 8 °C
Sreda
°C / -0 °C

INFORMACIJE:
TIC Solčava, Center RINKA - zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Solčava 29, SI-3335 Solčava
 
Tel.: +386 3 839 07 10

e-mail: info@solcavsko.info Center Rinka 

 Logarska-Solčavsko

 

Logarska dolina Solčavsko

 Logo Center Rinka


Logarska dolina - logo


banner solcavska panoramska


European Destinations of ExcelleNce


Cavetours

 

Projekt: Mladi veter

I feel SloveniaMozaik doživetij

NOVICE


RAZPIS ZA DIREKTORJA CENTRA RINKA
12.11.2015

                                                                     

Center RINKA
zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Svet zavoda
Solčava 29, SI-3335 Solčava                                                                          

                                                            


Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center Rinka, zavod za
turizem in trajnostni razvoj Solčavskega (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 06/2009,
12/2009, 03/2010, 04/2011, 05/2013) svet zavoda objavlja

prosto delovno mesto

                                             DIREKTOR m / ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Zaželen je opravljen vozniški izpit B kategorije.

 • Opis del in nalog delovnega mesta:
 • organizira in vodi delo zavoda,
 • pripravlja strateški načrt, program dela in finančni načrt,
 • pripravlja akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
 • poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
 • delovanje zavoda,
 • pripravi letno poročilo o delovanju zavoda
 • in druge naloge določene z ustanovitvenim aktom.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter
vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. Kandidat mora priložiti ustrezna dokazila, ki to
potrjujejo,
3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta, kot so poznavanje
dejavnosti s področja zavoda, poznavanje lokalnega okolja, znanje slovenskega in enega
svetovnega jezika, ter izkaz znanja informacijskih tehnologij.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
veščine, ki jih je pridobil.

Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah (z izločanjem kandidatov), kjer se bo v prvi fazi
upoštevala popolna dokumentacija in zahtevane delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
ter izpolnjevanje drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

V drugo fazo izbire bodo tako uvrščeni kandidati, ki bodo izpolnjevali vse predhodno navedene
pogoje.

Kandidati, uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka bodo povabljeni na osebni razgovor, na
katerem jim bo postavljeno pet vprašanj s področja delovanja zavoda, vsako vprašanje pa bo
točkovano z največ dvema točkama. Tisti kandidat, ki bo zbral največ točk, bo svetu zavoda in
ustanovitelju predlagan kot najustreznejši kandidat za imenovanje na delovno mesto direktorja.

Direktor je imenovan, ko ga imenuje Svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Z imenovanim
kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za določen čas, čas mandata (5 let), s polnim
delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo -
DIREKTOR« na naslov: »CENTER RINKA, ZAVOD ZA TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
SOLČAVSKEGA«, Solčava 29, 3335 Solčava«.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in
sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo (do vključno ponedeljka 23.11.2015). Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@solcavsko.info, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem
postopku izbire.


Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Darji Knez na tel. 03/839-07-10.


V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja
kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Številka: 100-0003/2015-1
Datum: 11.11.2015                                                                                      

                                                                                                              Predsednik Sveta zavoda
                                                                                                                        Ivan Golob, l.r.
 

 

 

 

NAJEM SEJNE SOBE V CENTRU RINKA
24.09.2015

 

Nahajamo se le par kilometrov pred Logarsko dolino. Center Rinka je namenjen ljudem in organizacijam z idejo in željo po podjetniškem ali umetniškem ustvarjanju, medgeneracijskem druženju in ohranjanju dediščine, ki dajejo pomemben impulz trajnostnemu razvoju Solčavskega.
Osrednjo celico predstavlja večnamenska dvorana za multimedijske predstavitve, predavanja, izobraževanja, seminarje, delavnice, gostujoče razstave ali manjše kulturne prireditve.
Sejna soba v Centru Rinka sprejme 20 - 30 ljudi. Število je odvisno od postavitve miz.
Na voljo imate:
- Brezžični internet
- Projektor
- Flipchart tabla
- Računalnik

Cena najema:
Do 4 ure: 60€
Celodnevni najem: 90€
Cene so brez DDV.

Možnost dodatne ponudbe:
- ogled Centra Rinka, ogled multivizije o Solčavskem,
- ogled stalne razstave o življenju in naravi Solčavskega
- ogled razstave fosilov in metuljev
- animacijski program

Za popolno poslovno srečanje vam lahko pripravimo tudi okrepčilo – degustacijo lokalnih specialitet.

 

 

 

 

 

5. FESTIVAL OVČJE VOLNE " BICKA"
19.09.2015

ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI STE POMAGALI PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI 5. FESTIVALA OVČJE VOLNA BICKA 2015.

POSEBNA ZAHVALA DONATORJEM: OBČINI SOLČAVA. OBČINI LUČE IN KLS LJUBNO OB SAVINJI.

HVALA!


Pridružite se nam na 5. festivalu ovčje volne BICKA,

od 18. do 20. septembra 2015 na Solčavskem.

 

petek, 18. 09. 2015

14.00              Po ovce na Strelovec, zbirno mesto pri kmetiji Knez

 sobota, 19. 09. 2015

10.00               Otvoritev razstave: NAŠA OVCA IN NJENA VOLNA , ob 10. obletnici delovanja Društva                                      Solčavskih filcark Bicka (v Centru Rinka)

10.00 - 16.00    Striža ovc in sortiranje volne na Rožnemu vrhu

10.00 – 18.00    Prikaz izdelave izdelkov domače in umetnostne obrti, Atelje Majnik 

12.00 - 14.00     Ustvarjalna delavnica od ovce do izdelka: striža, pranje, krtačenje, filcanje; Društvo                                            solčavskih filcark Bicka, vsak si izdela en filcan izdelek; cena: 5 EUR/osebo.

14.00 – 18.00    Delavnica polstenja v dvorani Zadružnega doma; cena 40 EUR/osebo                                                                  (Informacije in prijave: Terezija 041 863 376)

14.00 – 18.00    Skupna delavnica Slovenskih filcark (možen ogled)

11.00 – 18.00    Prikaz filmov o jezersko solčavski ovci in njeni volni (v Centru Rinka)

nedelja, 20. 09. 2015

9.00                  Strokovni posvet: KAKO OHRANJAMO SOLČAVSKO OVCO v Centru Rinka

10.30 – 16.00     Tržnica volnenih izdelkov – polsteni izdelki, ovčje kože, barvana volna

11.00                 Modna revija: ročno polsteni modni dodatki, Društvo solčavskih filcark Bicka, v dvorani

12.00 – 13.00     Striženje ovc pred Farovškim hlevom v Solčavi

13.00 – 15.00     Koncert vokalne skupine M.J.A.V., prireditveni prostor v Solčavi

13.00 – 15.00     Razstava fosilov in metuljev v župnišču


Vabimo vas, da se zapeljete po poti najlepših razgledov – po Solčavski panoramski cesti!


Pripravili bomo:

 

 

 

 

SOLČAVSKI DNEVI 24. - 26.7.2015
24.07.2015

     


                                                           23. SOLČAVSKI DNEVI

                                                               24. – 26. julij 2015


Petek, 24. 7. 2015

10.00 – 13.00         Ustvarjalna delavnica za otroke (od 5. let dalje) v Solčavi

17.00                      Turnir v malem nogometu, 15. memorial Ipavec – Gregorc

                                – na športnem igrišču v   Solčavi

16.00 - 18.00          Atelje Majnik- Nasproti OŠ Solčava, filcani, pleteni, kvačkani,

                               vezeni izdelki za dom in osebno rabo

20.00                      Koncert vokalne skupine Rečiški pobi v cerkvi Marije Snežne - vstopnina  

21.15 - 23.30          Nočno opazovanje metuljev - v Logarski dolini poleg Doma planincev


Sobota, 25. 7. 2015

8.00                        Voden kolesarski izlet po Solčavski panoramski cesti

                               (15€ / os, prijave do 24.7.2015)

9.00                        Voden pohod na Klemenčo Jamo (Zbirno mesto pri Domu Planincev)

10.00 – 13.00         Ustvarjalna delavnica za otroke ( od 5. let dalje) v Solčavi

10.00 – 18.00         Multimdijska predstavitev Solčavskega- sprehod v naročje Alp v Centru Rinka

11.00                      Kuhanje masovnika na prostem - Planšarija Robanov kot

13.00                      Prižig oglarske kope v Logarski dolini pri oglarski koči v Logarski dolini

14.00 - 18.00          Delavica polstenja- občinska dvorana v Solčavi

                               obvezne predhodne prijave Špela 070 870 408

16.00 – 18.00         Atelje Majnik- Nasproti OŠ Solčava, filcani, pleteni, kvačkani,

                               vezeni izdelki za dom in osebno rabo19.00      

17.00                      RAŽNČBAL - čist ta pravi nogomet po vzoru namiznega nogometa.

20.00                       "Jes pa vem za eno zgodbo…jagrsko"  Pripovedovali si bomo zgodbe,

                               ki so zapisane v knjigi Robanovega Joža     

21.15 – 23.30         Nočno opazovanje metuljev - v Logarski dolini poleg Doma Planincev

Sobota ves dan:   Kuhanje oglja v Logarski dolini - v Logarski dolini poleg Doma Planincev

                               Akcijska ponudba soteskanja v slapu Cuc, mini raft, kajak

                               - predhodne prijave v Centru Rinka. Soteskanje 35€/ os., min. 3 osebe   

                                Mini raft 22€/ os.,  Kajak 30€/os., min. 3 osebe

                                Solčavska panoramska cesta – zemljevide in brošure dobite v Centru Rinka


Nedelja, 26. 7. 2015 

09.00                     Voden pohod po Poti po Logarski dolini do slapa Rinka

                              - zbirno mesto ob vstopu v Logarsko dolino

11.00 - 17.00          Razstave v Centru Rinka "Solčavsko- sprehod v naročje Alp"- in

                                "V filc ujete slike"

11.00 - 17.00          Razstava "Zgodbe zapisane v kamnu"/ Zdravilna zelišča/ Metulji

                               - v župnišču v Solčavi

11.00 - 17.00          Razstava polstenih izdelkov "Bicka" v Zadružnem domu v Solčavi

11.00 - 17.00          Razstava "Divjad na Solčavskem" v Lovskem domu v Solčavi

10.00                      Vaška tržnica / Viže domačih muzikantov / Zabavne lesene in ostale igre

                                 – v vasi  Solčava

ob 10.00 in

ob 18.00                 Multimedijska predstavitev »Solčavsko – sprehod v naročje Alp«

                                - v Centru Rinka

12.00 – 14.00         Prikaz kiparjenja in rustikala z motorno žago

                                (Logarska dolina CARVING TEAM)

17.00                       Ogled razstave o Potočki zijalki in razstave Zdravje bolnikov

                                - ljudsko zdravilstvo v Zgornji Savinjski dolini- gostišče in muzej Firšt                                               - vstopnina

21.15 - 23.30          Nočno opazovanje metuljev - v Logarski dolini poleg Doma planincev

Nedelja ves dan:   ZIPLINE v Solčavi, Kuhanje oglja v Logarski dolini,

                                Akcijska ponudba soteskanja v slapu Cuc, mini raft, kajak

                                – predhodne prijave v Centru Rinka. Soteskanje 35€/ os., min. 3 osebe   

                                 Mini raft 22€/ os.,  Kajak 30€/os., min. 3 osebe, Solčavska panoramska cesta


Dodatne možnosti:

Razstave v Centru Rinka "Solčavsko- sprehod v naročje Alp"- in "V filc ujete slike"

Razstava "Zgodbe zapisane v kamnu"/ Zdravilna zelišča/ Metulji-v župnišču v Solčavi

Razstava polstenih izdelkov "Bicka" v Zadružnem domu v Solčavi

Razstava "Divjad na Solčavskem" v Lovskem domu v Solčavi

Ogled razstave o Potočki zijalki in razstave Zdravje bolnikov- ljudsko zdravilstvo v Zgornji Savinjski dolini- gostišče in muzej Firšt

Ogled Fidovega gaja - gostišče in muzej Firšt - vstopnina

Pravljični gozd v Logarski dolini, pravljične in senzorične poti za otroke-pri penzionu Na Razpotju v Logarski dolini - vstopnina

Ogled Etnološke zbirke starih kmečkih orodij- na izletniški kmetiji Klemenšek

Lokostrelstvo na kmetiji Gradišnik v Matkovem kotu

SOLČAVSKA PANORAMSKA CESTA - klik

                               

                       INFORMACIJE in prijave: TIC Center Rinka, 03 839 07 10, info@solcavsko.info,   

 

 

 

 

Maraton Alpe Scott
05.07.2015

Trasa maratona in predvidena časovnica

Iz Kamnika se bodo kolesarji zapeljali med polji po Gorenjski v svežo dolino Kokre vse do Jezerskega vrha, ki je prvi prelaz na poti. Od tam se pokrajina odpre na sever proti avstrijski Koroški. Pred njimi je spust po lepi turistični cesti proti Železni Kapli, nato pa vzpon na Pavličevo sedlo, ki velja za najbolj strm prelaz na poti. Najtežji del poti je hkrati najlepši, saj slikovita cesta pelje mimo gorskih kmetij vse do višine 1400 metrov. Sledi spust v Logarsko dolino, nato pa vožnja skozi Solčavo, Luče in Ljubno, ki kolesarjem pričara vso lepoto doline ob reki Savinji. V Gornjem Gradu je čas za oddih in pripravo na zadnji vzpon - Črnivec.  S Črnivca  se pogled odpre proti Alpam, ki so jih kolesarji obvozili. Pred njim je le še spust v srednjeveško mestece Kamnik in krog okoli Kamniško – Savinjskih Alp je sklenjen.

ČASOVNICA
Komenda - 9.10, Cerklje - 9.20, Preddvor - 9.35, Zgornje Jezersko - 10.00, Jezerski Vrh - 10.30 Pavličevo sedlo - 10.50, Logarska dolina - 11.00, Solčava - 11,10, Luče - 11.20, Ljubno - 11.35, Radmirje - 11.40, Gornji Grad - 11.50, Črnivec -12.20

NAJ navijaška skupina – vabljeni, da spodbujate kolesarje na poti okoli Alp

Odlično vzdušje ob progi in glasni navijači je eden izmed razlogov, da Maraton Alpe ostane udeležencem v kar najlepšem lepem spominu. Prav zato so organizatorji pripravili poseben natečaj za »naj navijaško skupino«. Izziv, ki ga ponuja  maraton, ni majhen, zato je prav, da so kolesarji deležni kar največje podpore in spodbude s strani gledalcev ob progi. Najbolj izvirno in glasno navijaško skupino bodo nagradili. 

 

 

 

 


   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37