SOLČAVSKOZANIMIVOSTIDOŽIVETJATURISTIČNA PONUDBA
NARAVAGORSKI LESLOKALNI IZDELKI
 • Prireditev ob dnevu kulture na Solčavskem

  Prireditev ob dnevu kulture na Solčavskem

  08.02.2018

  Letos mineva 80 let od smrti nesrečnih zaljubljencev, ki sta si za zadnji počitek izbrala Solčavo...

  več...
 • OBVESTILO O ZAPRTIH PEŠ POTEH NA SOLČAVSKEM


  01.02.2018

  Zaprte so poti do solčavske tise, medvedova pot in pot po Logarski dolini

  več...
Informacije
Kako do nas
Turistični prevozi
Spletne strani Solčavskega
Prireditve
Galerija
Video
Partnerji
Vreme


Petek
-5 °C / -3 °C
Sobota
-6 °C / -4 °C
Nedelja
-12 °C / -10 °C

INFORMACIJE:
TIC Solčava, Center RINKA - zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Solčava 29, SI-3335 Solčava
 
Tel.: +386 3 839 07 10

e-mail: info@solcavsko.info Center Rinka 

 Logarska-Solčavsko

 

Logarska dolina Solčavsko

 Logo Center Rinka


Logarska dolina - logo


banner solcavska panoramska


European Destinations of ExcelleNce


Cavetours

 

Projekt: Mladi veter

I feel SloveniaMozaik doživetij

NOVICE


Novoletni koncert v Solčavi, 30.12.2015 ob 18.00 uri na prireditvenem prostoru
30.12.2015

Vabimo vas, de se v prazničnih dneh poveselite z nami na Novoletnem koncertu v Solčavi, dne 30.12.2015 ob 18.00 uri na prireditvenem prostoru.

VABLJENI!

 

 

 

 

Dogodki v času božično – novoletnih praznikov na Solčavskem in v Lučah
19.12.2015

Božično novoletni program 2015

OBVEŠČAMO VAS, DA JE AKTIVNOST, DNE 29.12.2015 IN 31.12.2015 ANIMACIJA Z MOTORNIMI SANMI IN MINIRAFT ODPOVEDANA ZARADI TEHNIČNIH TEŽAV!

 

 

 

 

PARKLJEVANJE
05.12.2015

POREDNI POZOR!
Pridni pa kar brez skrbi...

V soboto 5.12.2015, bodo v Solčavo prišli čisto pravi »ŠPICPARKLNI«!!
Napovedali so svoj prihod na prireditveni prostor okoli 19 ure, kjer bodo čisto po vražje noreli!
Če bo prehudo, bomo pa poklicali svetega Miklavža, ki bo zagotovo prišel nakupit nekaj daril na stojnice z domačimi izdelki.
Volneni in filcani izdelki, domače dobrote, kuhano vino, topel čaj…
Vse to bo že od 17 ure naprej na Prireditvenem prostoru! 

VABLJENI!

 

 

 

 

OUŠ IN ZIJA IZ POTOČKE ZIJAVKE
24.11.2015

Občina Solčava in Pokrajinski muzeje Celje izdajata ilustrirano pravljico in pobarvanko za otroke, kjer sta osrednja lika Ouš in Zija, mlada medvedka, ki na igriv način predstavljata življenje v mlajšem paleolitiku in arheološke najdbe v Potočki zijavki. Pravljice je napisal Iztok Vrenčur, oblikovala pa Tina Pregelj Skrt.

 

 

 

 

RAZPIS ZA DIREKTORJA CENTRA RINKA
12.11.2015

                                                                     

Center RINKA
zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega
Svet zavoda
Solčava 29, SI-3335 Solčava                                                                          

                                                            


Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center Rinka, zavod za
turizem in trajnostni razvoj Solčavskega (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 06/2009,
12/2009, 03/2010, 04/2011, 05/2013) svet zavoda objavlja

prosto delovno mesto

                                             DIREKTOR m / ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Zaželen je opravljen vozniški izpit B kategorije.

 • Opis del in nalog delovnega mesta:
 • organizira in vodi delo zavoda,
 • pripravlja strateški načrt, program dela in finančni načrt,
 • pripravlja akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
 • poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na
 • delovanje zavoda,
 • pripravi letno poročilo o delovanju zavoda
 • in druge naloge določene z ustanovitvenim aktom.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter
vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. Kandidat mora priložiti ustrezna dokazila, ki to
potrjujejo,
3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta, kot so poznavanje
dejavnosti s področja zavoda, poznavanje lokalnega okolja, znanje slovenskega in enega
svetovnega jezika, ter izkaz znanja informacijskih tehnologij.

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
veščine, ki jih je pridobil.

Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah (z izločanjem kandidatov), kjer se bo v prvi fazi
upoštevala popolna dokumentacija in zahtevane delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih
ter izpolnjevanje drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

V drugo fazo izbire bodo tako uvrščeni kandidati, ki bodo izpolnjevali vse predhodno navedene
pogoje.

Kandidati, uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka bodo povabljeni na osebni razgovor, na
katerem jim bo postavljeno pet vprašanj s področja delovanja zavoda, vsako vprašanje pa bo
točkovano z največ dvema točkama. Tisti kandidat, ki bo zbral največ točk, bo svetu zavoda in
ustanovitelju predlagan kot najustreznejši kandidat za imenovanje na delovno mesto direktorja.

Direktor je imenovan, ko ga imenuje Svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja. Z imenovanim
kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za določen čas, čas mandata (5 let), s polnim
delovnim časom.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo -
DIREKTOR« na naslov: »CENTER RINKA, ZAVOD ZA TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
SOLČAVSKEGA«, Solčava 29, 3335 Solčava«.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in
sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo (do vključno ponedeljka 23.11.2015). Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@solcavsko.info, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem
postopku izbire.


Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Darji Knez na tel. 03/839-07-10.


V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja
kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Številka: 100-0003/2015-1
Datum: 11.11.2015                                                                                      

                                                                                                              Predsednik Sveta zavoda
                                                                                                                        Ivan Golob, l.r.
 

 

 

 


   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38